ABC voor onderhoud van zwembad

Watertest:

Maatglazen vullen met water, liefst 20cm onder wateroppervlak. In het Ph-maatglas vier
druppels van de indicator Réactif Ph en in het chloormaatglas vier druppels Réactif Chloor
toevoegen. Maatglazen afsluiten en goed schudden. Vergelijk met de kleurenschaal en u kan
de Cl en Ph waarde bepalen.
Meting kan ook gebeuren met AQUACHECK-TRUTEST, u krijgt hier een digitale aflezing van
de verschillende waardes.

Waterbehandeling met chloor:

Chloor is het meest gebruikte desinfectiemiddel voor zwembadwater tegen microorganismen
zoals bacteriën, virussen, enz. chloor is verkrijgbaar in granulaat(korrel) of
tabletvorm (200gr).
OXIDAN – chloorgranulaat wordt gebruikt bij een schokbehandeling (tijdelijke overdosering
van chloor). Te gebruiken voor de winter, eerste behandeling na de winter en bij eventuele
algengroei tijdens het zwemseizoen.
Wordt opgelost in heet water en via skimmer in de circulatie gebracht. Maximum 1 kg per
emmer water, anders lossen de korrels niet volledig op.
OXIDAN MTF 200 chloortabletten worden toegepast tijden zwemseizoen voor continue
toevoeging van chloor. Aantal te gebruiken tabletten is afhankelijk van zwembadmater. Deze
tabletten hebben een meervoudige werking (chloor, algenbestrijdingsmiddel, vlokmiddel en
chloorstabilisator).
Chloorgehalte ligt normaal tussen de 1.0 en 2.0 ppm. en wordt wekelijks nagekeken.

Bepaling van Ph- en Cl-waarde met testkit:

De Ph-waarde is een maat voor de zuurtegraad en alkaliteit, die aanduidt of het water zuur
(Ph-waarde onder 7) of alkalisch (Ph-waarde boven 7) reageert. Water met Ph-waarde van 7
noemt men neutraal. Ideale Ph-waarde voor uw zwembadwater ligt tussen 7.2 en 7.6. Indien
de Ph-waarde fout zit lijdt dit tot: minder goede werking van onderhoudsproducten, corrosie
aan filter en andere zwembadmaterialen en prikkeling aan ogen en huid.

Regelen van de Ph-waarde:

Wanneer de gemeten Ph-waarde te hoog is (+ 7.6) moet men PH- toevoegen, bij te lage
waarde (-7.2) voegt men Ph+ toe. Hoeveelheid hangt af van gemeten waarde.
Juiste Ph-waarde is uitermate belangrijk!!!!

Reiniging van de rand met Randblanc:

Randblanc is een speciaal ontwikkeld reinigingsmiddel om de rand van het zwembad te
ontdoen van vet- en vuilafzettingen. Men brengt de gel aan op een spons en reinigt daarmee
de vuile rand, daarna even afspoelen met zwembadwater. Bij zeer sterke vervuiling is het
aan te raden het waterniveau enkele centimeter te verlagen.
Sterke kalkafzettingen worden verwijderd met Poolblanc

Zwembad en filterreiniging met Poolblanc:

Poolblanc is een vloeibaar , speciaal reinigingsmiddel voor alle zwembaden. Het lost
moeiteloos vuil- en vetresten op, verwijdert kalk- en cementresten, algen en door oxydatie
ontstane bruine verkleuringen.
Bij gewone vervuiling van zwembad wordt Poolblanc verdund 1:5, bij sterke vervuiling
onverdund gebruiken en even laten inwerken. Daarna grondig met water afspoelen.
Voor filterreiniging, Poolblanc 10%-oplossing in filtervat, 12 uur laten inwerken. Vervolgens
terugspoelen om losgekomen vuil te verwijderen.
Bitumen, kunstvezels, email en marmer NIET met Poolblanc behandelen.

Troebelheden in het water:

Delsaflock S zijn tabletten (3) verpakt in zakjes. Men legt ze in de skimmer. Niet organische
deeltjes worden nu door de filter tegengehouden, water wordt glashelder.
Men kan ook gebruik maken van Topflock. Bij deze behandeling moet circulatie 24h worden
stilgelegd en worden de restanten met stofzuiger opgezogen.

Algidelsa:

Preventief toe te voegen, wekelijks ong. 200 cc om algengroei te voorkomen.

Algenbestrijding met Algicin S:

Toevoeging van Algicin S aan het zwembadwater verbetert de algenwerende werking. Het is
een vloeibaar, zeer werkzaam en chloorvrij product met langdurige werking. Het is een
absoluut ongevaarlijk product en bijzonder huidvriendelijk. Bij aanvang van het zwemseizoen
en bij algenvorming is het aan te raden Algicin S te gebruiken.

Overwintering met Poolclear:

Poolclear is een speciale bescherming voor de overwintering van zwembaden in open lucht.
Poolclear bevat geen fosfaten. Op het einde van het seizoen eenmaal toevoegen en er wacht
u een moeiteloze voorjaarsreiniging. Het product voorkomt vastzittende kalk- en
vuilafzettingen.

Winterklaar maken van zwembad:

FILTER:
1) Doorfilteren: stel het klokje in op 1 uur filteren per dag
BIJ VORST: 24h / 24h filteren zodat er circulatie is in de leidingen, skimmerpot en
filterinstallatie.
Men kan eventueel werken met een anti-vries sturing
2) Water uit bad: laat water uit bad tot 10cm onder de inspuiters, zorg ervoor dat
leidingen watervrij zijn (zet alle kogelkranen open en demonteer ze even).
Maak zandfilter en pomp watervrij, aandacht voor leidingen. Sluit de inspuiters af
met winterstoppen. Bij veel regenval tijdens winter het waterniveau zeker onder
inspuiters houden.

ZONNEPANELEN:

1) Vaste panelen: al het water moet uit het paneel (staan meestal hellend opgesteld).
Demonteer de stop beneden en bovenaan de installatie. Zorg ervoor dat ook de
leidingen watervrij zijn. Zet alle kranen open zodat het water weg kan, indien men
doorfiltert de kranen naar zonnepanelen terug sluiten. Bij automatische kraan de
stekker uittrekken en de kraan handmatig openzetten (witte streep staat in
verlengde van de kraan).
2) Elios zonnepanelen (flex): het water moet zeker uit de harde buizen, water in de
flexbuisjes vormen geen probleem. Verdere werkwijze zie vaste panelen.

WARMTEPOMP:

Zet de spanning af (zekering) en zorg ervoor dat het zwembadwater uit de pomp is.
Draai de twee witte aansluitringen los en kantel de pomp een beetje zodat al het
water er zeker uitloopt. Controleer of de leidingen naar en van de warmtepomp
watervrij zijn, zet de kranen aan de filter zo dat er geen water meer naar de
warmtepomp kan lopen.

WATERBEHANDELING:

Ph tussen 7.2 en 7.6
Doe wat extra chloor (granulaat) in het water.
Voeg winterproduct POOLCLEAR toe.

ROLLUIK:

Lamellen mogen op het water blijven liggen. Bij vorst, ijsvorming, is het aangeraden
de lamellen op te rollen zodat ze onder water zitten.

WINTERAFDEKKING:

Plaats de winterafdekking zodat er geen bladeren kunnen invallen.