SUNTRAP- zonnepanelen

Vaste panelen

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen :
Lengte 3,05 m
Breedte 1,20 m
Collectoroppervlakte 3,65 m²
Lengte verdeel- en verzamelbuis 1,28 m
Diameter verdeel-en verzamelbuis 48 mm
Gewicht :
Leeggewicht 7,8 kg
Gewicht gevuld 18,9 kg
Doorstroomcapaciteit per collector :
Maximaal 2,3 m³/h
Minimaal 0,6 m³/h
Normaal 0,9 m³/h
Maximaal aantal collectoren na elkaar : 12 stuks
Bedrijfsdruk :
Drukverlies bij normale doorstroomcapaciteit
per collector 0,1 bar
Rendement : 85 % (collectortemperatuur = omgevingstemperatuur)
Het benodigde aantal collectoren wordt als volgt berekend : wateroppervlakte x 0,66.
Voorbeeld : zwembad van 4 x 8 = 32 m² x 0,66 = 21 m²
Aantal zonnecollectoren van 3,05 x 1,20 = 21 m² : 3,65 m² = 6 stuks

MONTAGEVOORBEREIDING :

Bepaal voor het begin van de montage de ligging van de collectoren en vervaardig
een schema met toe- en afvoerbuizen. Daken schijnen meestal groter te zijn,
controleer daarom vervolgens de oppervlakte van het dak.
Zorg voor een gemakkelijke toegankelijkheid rond de installatie van ongeveer
40 cm breed. Bescherm uw collectoren tegen zeer ruwe dakbedekkingen met een
daartoe bestemde constructie (bv. hout of aluminium).
Wanneer het gaat om een pannen dakbedekking, ga het verloop van de panlatten
na, op welke afstand en waar liggen ze.
De verzinkte of roestvrije schroeven moeten voor de bevestiging in deze latten
geschroefd worden.

VORSTBESCHERMING :

Uw collectoren zelf zijn vorstbestendig, het daarin opgenomen water moet principieel
vanzelf kunnen aflopen. Dit is niet mogelijk wanneer de collectoren vlak, onder het
wateroppervlak of minder dan 2 m boven het zwembad geïnstalleerd worden. Zorg
er vervolgens voor dat de opstelhoek minstens 20 ° (45 cm/lopende meter) bedraagt
of ledig de collectoren manueel. Ook de aan- en afvoerleidingen moeten tegen de
vorst beschermd worden door ze te ledigen. Verwijder hiervoor de eindkap nr. 18
(zie afb. 4)

BEVESTIGINGSTOEBEHOREN

(wordt 1 x per collector gebruikt) bestaande uit :
2 korte rubberen moffen
4 RVS klemmen
5 kunststofbevestigingen
3 aanspanbanden 1,80 m
2 aanspanbanden 0,60 m

AANSLUITTOEBEHOREN

(wordt 1x per set collectoren gebruikt) bestaande uit :
2 lange rubberen moffen
4 RVS klemmen
5 kunststofbevestigingen
2 aanspanbanden 0,60 m
1 afsluitdop
1 ontluchtingsventiel

COLLECTOROPSTELLING

De collectoren worden bij voorkeur naar het zuiden
georiënteerd opgesteld.
Als alternatief kunnen de collectoren ook naar het westen of naar het oosten
worden opgesteld waarbij rekening moet gehouden worden met een
vermogensvermindering van 10 tot 20 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTAGE

Pannen/Leien of kunststofdaken

A Bevestiging van de verzamelbuis

1.Bepaal de positie van de laatste collector (uitgang van de verzamelbuis) voor de
bevestiging van de eerste kunststofbevestiging. Markeer dit punt. Let er evenwel
op dat zich daaronder een panlat bevindt. De
verzamelbuis van deze collector bevindt zich 15 cm
onder dit gemarkeerde punt.

2.Gebruik dit punt als uitgangspositie voor een
horizontale lijn in de andere richting.
Markeer tevens deze lijn. Boor een gaatje met een
steenboor diameter 6 mm. Gebruik hiervoor geen
klopboormachine en boor met een laag toerental.
Met een siliconenpistool spuit U daarna een
voldoende hoeveelheid siliconen in het gaatje zodat
nog een geringe hoeveelheid eruit komt. Hiermee wordt na het aanschroeven van de
kunststofbevestiging deze in de silicone gedrukt. Maak de kunststofbevestiging met
een schroef vast.

3. Breng de eerste collector, waaraan u
reeds de korte rubberen moffen met de
RVS klemmen bevestigde, op het dak. De
RVS klemmen bevinden zich steeds in de
daartoe uitgespaarde inkeping in de
verzamelbuis. Leg de aanspanband
zodanig dat deze zich in het midden van de
rubberen mof bevindt. Breng daarna beide
uiteinden van de aanspanband langs onder
door het oog van de kunststofbevestiging en
leg een dubbele knoop in beide uiteinden.
Vooraleer de collector definitief te bevestigen, markeert u het tweede boorgaatje op
de voorheen gemarkeerde lijn en zet u de werkzaamheden zoals boven beschreven
verder.

B. Bevestiging van de verdeelbuis

De bevestiging van de verdeelbuis gebeurt in principe op dezelfde manier als voor de
verzamelbuis. Leg de korte aanspanband om de verdeelbuis. Breng beide banden
langs onderen door het gaatje in de kunststofbevestiging en leg een dubbele knoop
in de uiteinden. De afstand tussen de kunststofbevestiging en de verdeelbuis
bedraagt eveneens ca 15 cm. Opmerking : span de aanspanbanden slechts gering
aan. Hierdoor wordt de lengteverandering van de collectoren door de temperatuurwisseling
mogelijk gemaakt zonder teveel spanning.

C. Aanbrengen van de horizontale aanspanbanden

Neem telkens ca. 15-20 cm afstand van de verzamel- en verdeelbuis en bevestig
deze aanspanbanden gelijkmatig over de overblijvende oppervlakte van de collector.
Ga hiervoor als volgt tewerk :

1. Maak de eerste kunststofbevestiging vast (opening in de richting van de collector)
op een afstand van ca. 5 cm van de collector zoals boven beschreven. Breng de
aanspanband langs onder door de opening en maak in het uiteinde een dubbele
knoop in de vorm van een acht. (zie afb. links)

 

 

 

 

 

2. Maak een andere kunststofbevestiging vast op ca. 3 cm van de collector
verwijderd.
De opening van deze bevestiging wijst naar de volgende collector. Breng nu het
andere uiteinde van de aanspanband langs boven door de opening van de
kunststofbevestiging en leg ook in dit einde een dubbele knoop in de vorm van een
acht. Zorg ervoor dat deze strak wordt aangespannen.

3. Neem een volgende lange aanspanband voor een volgende collector. Breng het
uiteinde langs onderen door de opening van de kunststofbevestiging en leg hierin
een dubbele knoop zoals hiervoor beschreven.

D. Montage van volgende collectoren

Leg de tweede collector op het dak. Breng 2 korte rubberen moffen met elk 2 RVS
klemmen over de verdeel- en verzamelbuis. Breng hierop de uiteinden van de
verdeel- en verzamelbuis in de rubberen moffen welke reeds op de voorgaande
collector bevestigd waren. De buisuiteinden moeten elkaar raken. De montage van
de volgende collectoren gebeurt op dezelfde wijze als hiervoor beschreven. Elke
collector moet volledig bevestigd zijn alvorens met een volgende te beginnen.

E. Montage van het ontluchtingsventiel

Bevestig steeds het ontluchtingsventiel aan de verzamelbuis van de eerste collector
en in elk geval 1 ontluchtingsventiel per set collectoren. Dit gebeurt met een lange
rubberen mof met 2 RVS klemmen.

F. Montage van de afsluitdop

De afsluitdop wordt in ieder geval aan de verdeelbuis van de laatste collector
bevestigd door middel van een lange rubberen mof en 2 RVS klemmen.

ONDERHOUD

Uw SUNTRAP zonneverwarming is praktisch onderhoudsvrij. Het volstaat jaarlijks de
staat van de aanspanbanden en kunststofbevestigingen na te gaan. Eventueel is het
nodig om de RVS klemmen wat bij te spannen.

Opmerking : wanneer de filter teruggespoeld wordt, moet de zonneverwarming
uitgeschakeld zijn!!!!

PROBLEMEN OPLOSSEN

probleem reden oplossing

Wanneer de zonneverwarming in werking is komen er voortdurend luchtblaasjes in
het zwembad!
Eventueel te weinig waterdruk in de zonneverwarming. Door het ontluchtingsventiel
wordt lucht aangezogen die naar het zwembad gaat.
a. filter spoelen
b. defect ontluchtingsventiel
c. de water terugvoer naar het zwembad verminderen. De kogelkraan zover naar
rechts draaien tot de luchtbelvorming gedaan is.

Sommige collectoren voelen zich warm aan terwijl ander zich koud aanvoelen.
Geen gelijkmatige doorstroomhoeveelheid in de collector. Warme collectoren wijzen
op onvoldoende doorstroomhoeveelheid.
a. filter terugspoelen
b. de capaciteit van de filterpomp verhogen om de voorgeschreven doorstroomcapaciteit
te bereiken
c. ingeval meer collectoren geïnstalleerd werden dan voorgeschreven het aantal
verminderen.

Het water dat van de zonnepanelen komt is niet voldoende warm.
De doorstroomhoeveelheid is te hoog, dwz het water vloeit te snel door de
zonnecollectoren.
De kogelkraan in bypass iets openen zodat een deel niet door de zonneverwarming
stroomt.

Een collector lekt en verliest water.
Een of meer kanalen in de collector zijn
defect.
Circa 23 cm van het defecte kanaal aan de
verdeel- en de verzamelbuis met een scherp
mes voorzichtig verwijderen. Vervolgens
een circa 4 x 15 mm roestvrije schroef in de
buis schroeven.

ELIOS- zonnepanelen

Flex panelen

Collectoren op basis van siliconenrubber. Bestand tegen
UV en vorst, lange levensduur en perfect te combineren
met een eventuele warmtepomp.

Daar waar de SUNTRAP panelen gebonden zijn aan
bepaalde vaste maten kan men met ELIOS panelen elke maat zelf maken. Ze komen op rol van 60m bij ons in het magazijn en worden voor u op de gewenste lengte afgesneden en voorgemonteerd.
Bevestiging op het dak kan gebeuren met lijmpasta of met linten. De collectorbuizen
worden met O-ring en clipsen aan mekaar gezet, ze kunnen altijd gedemonteerd
worden, zonder enige beschadiging.


De ELIOS collectormat is bestand tegen
vorst, de collectorbuizen moeten watervrij
gemaakt worden tegen de winterperiode.